ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
เว็บไซต์ aectravelthai
dot
โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
dot
bulletภูเก็ต
bulletเกาะสมุย
bulletกระบี่ - ตรัง
bulletเชียงราย - เชียงใหม่
bulletกาญจนบุรี
bulletตราด เกาะช้าง
bulletแม่ฮ่องสอน
dot
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletนครวัด นครธม
bulletเวียงจันทน์ 1 วัน
bulletเวียงจันทน์ 2 วัน
bulletเชียงขวาง - หลวงพระบาง
bulletวังเวียง - หลวงพระบาง
bulletหลวงพระบาง
bulletลาวใต้
bulletเวียดนามกลาง
bulletเวียดนามใต้
bulletมาเลเซีย - สิงคโปร์
bulletมาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น
bulletสิบสองปันนา
dot
Program
dot
bulletTTS 001-002 Udon
bulletTTS 003 UDON - VIENTIANE
bulletTTS 004 VIENTIANE 2 DAYS
bulletTTS 005 Laos 1 Days
bulletTTS 006 NamNgum Lake


มาเลเซีย - สิงคโปร์

เที่ยวมาเลเซีย - สิงคโปร์ มี 3 เส้นทางให้เลือก ดังนี้

เส้นทางที่ 1

เที่ยวประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ตึกแฝด เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้ง

วันที่หนึ่ง  สนามบินสุวรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สอง  เก็นติ้งไฮแลนด์–กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตรนัส–ยะโฮร์บารูห์
 
วันที่สาม  ยะโฮบาร์รูห์– สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - เกาะเซ็นโตซ่า - ยะโฮบารูห์
วันที่สี่    ยะโฮบาร์รูห์ - มะละกา - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ  ท่านละ  .................... บาท    ( ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง )

 เส้นทางที่ 2

นำเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ มะละกา เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่หนึ่ง    กรุงเทพ ฯ – กัวลาลัมเปอร์ - เที่ยวตลาดกลางคืน ย่านไชน่าทาวน์
วันที่สอง    มัสยิดอาเหม็ด - พระราชวังอิสตันน่า - ปุตราจาย่า - เมืองมะละกา - JONKDR STREE
วันที่สาม    เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - วัด CHENG HOON TENG - เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สี่        เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดถ้ำบาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส - ห้างซูเรีย - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ  ท่านละ ...........................  บาท  

 

 เส้นทางที่ 3
นำท่านเที่ยวสิงคโปร์ ย่านวอเตอร์ลู UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ต

วันที่หนึ่ง    สุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - ชมเมือง ซิตี้ทัวร์ - ไชน่าทาวน์ - เจ้าแม่กวนอิม
วันที่สอง    UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE
วันที่สาม    มารีน่า เบย์ แซนด์ - ช้อปปิ้งถนนออชาร์ด - กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ   ท่านละ  .........................  บาท    


อัตรานี้รวม  *  ตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับ  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
           *  ค่าที่พักโรงแรม  ( พักคู่ )    *  ค่าไกด์นำเที่ยว    *  ค่าเข้าชมสถานที่   *  ค่าอาหารทุกมื้อ
           *  ประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทางคุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท
           *  ค่าดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเข้าศึกษาดูงานพร้อมรับ  Certificate
อัตรานี้ไม่รวม   -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ
หลักฐานในการเดินทาง  พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  6  เดือน  นับถึงวันกลับเข้าไทย

     

 ติดต่อสอบถามที่ แสงทองทัวร์  โทร. 042-221048, 089-7102252 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Sangthong Travel & Service 544/3-4 Phosri Rd., Muang udonthani 41000 Thailand. Tel.(+66) 42-221-048 Fax: (+66) 42-224-166 Email: ttstraveludon@hotmail.com , sangthong544@hotmail.com ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง